Cennik korekty i redakcji książek

Cena brutto
Redakcja i pierwsza korektaod 180 zł/arkusz
Druga korektaod 100 zł/arkusz
Trzecia korektaod 90 zł/arkusz
Korekta krótszych tekstów (do 1 arkusza, ok. 22 strony)od 6 zł/strona
Korekta z redakcją krótszych tekstów (do 1 arkusza, ok. 22 strony)od 9 zł/strona

Wystawiam rachunki za usługę!

Arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami. Strona przeliczeniowa to 1800 znaków ze spacjami.

Najczęściej pracuję z plikami edytora Word, pakietu Open Office i tekstami w PDF. Inne formaty do uzgodnienia.